Nieuws

25 6 2019 - Erfpacht en opstal weldra van onder het stof?

Erfpacht en opstal weldra van onder het stof?
De overdracht van erfpacht of opstal geniet vanaf dit jaar van een belastingvrijstelling. Tenminste als de overdracht betrekking heeft op een gebouw. Door de belastingvrijstelling is de overdracht van een erfpacht of opstal zelfs interessanter dan de overdracht van de volle eigendom.
Lees meer

19 6 2019 - Aangiftetermijnen in PB en VenB

Aangiftetermijnen in PB en VenB
Begin mei werd Tax On Web 2019 geopend. En meteen werden ook de termijnen voor het indienen van de aangiften bekendgemaakt. Een overzicht.
Lees meer

17 6 2019 - Belastingtarief voor achterstallen, opzegvergoedingen,

Belastingtarief voor achterstallen, opzegvergoedingen,
Soms ontvangt u een som geld die u eigenlijk gespreid over enkele jaren of op een ander moment had moeten ontvangen. Bijvoorbeeld een achterstal vanwege de overheid, een opzegvergoeding, Om te vermijden dat de helft van zon vergoeding wordt wegbelast, geldt een bijzonder belastingtarief. De berekening van dat tarief wordt eenvoudiger en duidelijker.
Lees meer

07 6 2019 - Liefdadigheid zonder btw maar onder voorwaarden

Liefdadigheid zonder btw maar onder voorwaarden
Wat doet u met uw onverkoopbare voorraad? Aanbieden aan spotprijzen, vernietigen, weggeven? Voedingsmiddelen kon u al enige tijd zonder btw wegschenken. Maar voor andere goederen kan dat nog maar sinds midden mei. En dan nog niet eens voor alle weggeschonken goederen.
Lees meer

01 6 2019 - Met een nieuwe vennootschappenwet komen ook nieuwe boekhoudregels

Met een nieuwe vennootschappenwet komen ook nieuwe boekhoudregels
Dat het nieuwe wetboek vennootschappen (afgekort WVV) op 1 mei in werking trad, is u ondertussen voldoende bekend. Maar wat minder bekend is, is dat met die nieuwe wet ook een nieuwe regeling komt met betrekking tot de boekhouding. Wat houdt dat precies in?
Lees meer

27 5 2019 - Hoeveel vennootschapsbijdrage betalen?

Hoeveel vennootschapsbijdrage betalen?
Vr 1 juli moeten vennootschappen de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Het bedrag hangt af van hun balanstotaal. Voor de bijdrage 2019 is dit het balanstotaal van de vennootschap in 2017.
Lees meer

24 5 2019 - Voorafbetalen in 2019

Voorafbetalen in 2019
Ondernemingen die onvoldoende voorafbetalingen doen, worden daarvoor gestraft. Ze moeten een belastingvermeerdering betalen. Omdat de fiscus voorafbetalen zoveel mogelijk wil aanmoedigen, werd het vermeerderingspercentage in de vennootschapsbelasting vastgezet op minstens 6,75 %.
Lees meer

19 5 2019 - Referentierentevoeten 2018 goedkope of renteloze leningen aan bedrijfsleiders

Referentierentevoeten 2018 goedkope of renteloze leningen aan bedrijfsleiders
Wanneer een vennootschap een goedkope of renteloze lening verstrekt aan een werknemer of bedrijfsleider, is dat voor de ontlener een voordeel van alle aard. Het is dan ook cruciaal om de waarde van dit voordeel vast te stellen. De fiscus baseert zich daarvoor op de referentierentevoeten, die jaarlijks worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De percentages zijn pas bekend nadat het inkomstenjaar is afgelopen, zodat de referentierentevoeten voor 2018 pas afgelopen maart werden gepubliceerd.
Lees meer

16 5 2019 - Nieuw in de aangifte personenbelasting

Nieuw in de aangifte personenbelasting
Binnenkort is het weer tijd om uw aangifte PB in te vullen. Zoals elk jaar gidsen wij u daarom eerst graag kort door de aangifte. Want, hoewel de fiscus aankondigt dat er dit jaar maar enkele nieuwe codes bijkomen, verandert er eigenlijk meer dan op het eerste gezicht lijkt. We lichten de belangrijkste nieuwigheden toe.
Lees meer

11 5 2019 - Investeringsaftrek 2020: op welk percentage heeft u recht?

Investeringsaftrek 2020: op welk percentage heeft u recht?
Vorig jaar werd het standaardtarief van de investeringsaftrek voor kmos op 20 % gebracht. Voor investeringen die u dit jaar doet (aanslagjaar 2020) blijven dezelfde percentages gelden als vorig jaar (investeringen 2018, aanslagjaar 2019).
Lees meer