Nieuws

18 2 2020 - Moratoriuminteresten: als u belastingen terugkrijgt

Moratoriuminteresten: als u belastingen terugkrijgt
In 2017 en 2019 wijzigde de wetgever de regels voor de berekening van moratoriuminteresten. Dat zijn interesten waarop u recht heeft als u ten onrechte sommen betaalde aan de fiscus. Maar u moet wel op uw tellen letten.
Lees meer

17 2 2020 - Verlies van de vennootschap ten laste nemen: er moet een bezoldiging zijn

Verlies van de vennootschap ten laste nemen: er moet een bezoldiging zijn
Verliezen van een vennootschap ten laste nemen is fiscaal niet aftrekbaar. Daarop bestaat één uitzondering, namelijk als de bedrijfsleider met die tenlasteneming tracht zijn beroepsinkomsten uit die vennootschap te behouden. Over welke beroepsinkomsten hebben we het dan?
Lees meer

13 2 2020 - Geïndexeerde bedragen personenbelasting voor aanslagjaar 2020 en 2021

Geïndexeerde bedragen personenbelasting voor aanslagjaar 2020 en 2021
In dit artikel vindt u een overzicht van de federale bedragen van de belangrijkste geïndexeerde bedragen in de personenbelasting terug. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door de gewesten wordt bepaald zijn niet opgenomen.
Lees meer

11 2 2020 - Fiscaal: ook in een vennootschap zijn niet alle kosten beroepsmatig

Fiscaal: ook in een vennootschap zijn niet alle kosten beroepsmatig
Inkomsten verworven door een vennootschap zijn fiscaal steeds beroepsmatig. U zou kunnen verwachten dat fiscaal gezien, kosten gedragen door een vennootschap logischerwijze dan ook steeds beroepsmatig zijn. Maar fiscaliteit rijmt niet met logica…
Lees meer

09 2 2020 - Misbruik van vennootschapsgoederen die frauduleus werden verworven

Misbruik van vennootschapsgoederen die frauduleus werden verworven
Misbruik van vennootschapsgoederen is geen vennootschapsrechtelijk issue. Het is een misdrijf dat strafrechtelijk wordt benaderd. Slachtoffers van zo’n misbruik van vennootschapsgoederen kunnen zich burgerlijke partij stellen om schadevergoeding te krijgen. Maar wat is de waarde van frauduleus verworven vennootschapsgoederen?
Lees meer

06 2 2020 - Loongrens voor beslaglegging of overdracht

Loongrens voor beslaglegging of overdracht
Als uw werknemer schulden heeft ten aanzien van derden, dan kan het gebeuren dat die schuldeiser zich tot de werkgever richt om een deel van het loon aan hem door te storten in plaats van aan de werknemer. Er zijn echter grenzen aan die beslaglegging en die worden jaarlijks geïndexeerd.
Lees meer

03 2 2020 - Geen fiscale aftrek meer van administratieve geldboetes

Geen fiscale aftrek meer van administratieve geldboetes
De hervorming van de vennootschapsbelasting komt langzaam op snelheid. Ook op 1 januari 2020 traden nog enkele maatregelen in werking. Zo worden degressieve afschrijvingen fiscaal niet langer aanvaard en moeten ook kmo’s voortaan pro rata temporis afschrijven in het eerste jaar van de investering. Een maatregel die een beetje onder de radar bleef, is de aftrek van administratieve geldboetes. Die gaat vanaf aanslagjaar 2021 volledig voor de bijl.
Lees meer

01 2 2020 - De CV voor een vrij beroep

De CV voor een vrij beroep
Tot de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) was de coöperatieve vennootschap een handige vennootschapsvorm voor de uitoefening van een vrij beroep. Het nieuwe WVV biedt andere mogelijkheden. Sterker nog, het lijkt erop dat de CV zelfs niet meer mag voor een vrij beroep.
Lees meer

27 1 2020 - Geen aangifte vennootschapsbelasting: hogere boetes

Geen aangifte vennootschapsbelasting: hogere boetes
Een vennootschap die geen aangifte indient, wordt belast op een forfaitair bedrag dat door de wet wordt bepaald. Bovendien is er een boete verschuldigd die hoger wordt als het meer dan één keer gebeurt. Wanneer is er sprake van recidive in dit geval?
Lees meer

26 1 2020 - Onderhoudsgeld naar het buitenland

Onderhoudsgeld naar het buitenland
Onderhoudsgelden zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar ten belope van 80% van het uitgekeerde bedrag. Waar de genieter gevestigd is, is eigenlijk zonder belang voor de aftrekbaarheid. Maar als die genieter in het buitenland zit, dan spelen er andere verplichtingen.
Lees meer