Nieuws

23 7 2016 - Erkenning van onbepaalde duur voor maatschappelijk verantwoorde coöperatieve vennootschappen

Erkenning van onbepaalde duur voor maatschappelijk verantwoorde coöperatieve vennootschappen
Aan de erkenning van coöperatieve vennootschappen zijn allerlei voordelen verbonden. De huidige, tijdelijke erkenning, is sinds 1 juni 2016 omgevormd tot een erkenning van onbepaalde duur. Tegelijkertijd zijn de erkenningsvoorwaarden aangepast.
Lees meer

20 7 2016 - Kleine ondernemingen in de btw: hoe wordt de omzetdrempel berekend?

Kleine ondernemingen in de btw: hoe wordt de omzetdrempel berekend?
Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld: ze moeten geen btw aanrekenen op hun diensten, maar mogen evenmin de btw die ze zelf betalen, aftrekken. Een onderneming is ‘klein’ voor de btw als ze een omzet heeft die minder bedraagt dan 25.000 EUR. In deze bijdrage bekijken we hoe deze omzet moet worden berekend.
Lees meer

15 7 2016 - Kennis van ambachtslieden wettelijk erkend en beschermd

Kennis van ambachtslieden wettelijk erkend en beschermd
Op 1 juni 2016 is de definitie van de ambachtsman in werking getreden. Ambachtslieden kunnen voortaan een wettelijke erkenning aanvragen bij de FOD Economie. Het wettelijk statuut en de erkenning als ambachtsman of als ambachtsonderneming levert een aantal voordelen op.
Lees meer

12 7 2016 - Accountant en belastingconsulent doen meer dan boekhouden en fiscaliteit

Accountant en belastingconsulent doen meer dan boekhouden en fiscaliteit
Alle accountants en belastingconsulenten zijn lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Het instituut maakte onlangs een niet-exhaustieve lijst bekend van activiteiten die met hun boekhoudkundige en fiscale opdrachten verenigbaar zijn.
Lees meer

10 7 2016 - De verzekeringsgift: Vlaams versus federaal standpunt

De verzekeringsgift: Vlaams versus federaal standpunt
De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) heeft recent nieuwe standpunten ingenomen over enkele bekende technieken van successieplanning. Opvallend is dat deze standpunten afwijken van de standpunten die door de federale overheid worden ingenomen. Daardoor worden technieken die tot voor kort aanvaardbaar waren voor de federale fiscus, plots niet meer aanvaardbaar. In deze bijdrage focussen we ons op de verzekeringsgift.
Lees meer

07 7 2016 - Afronding op 5 cent: de btw-implicaties

Afronding op 5 cent: de btw-implicaties
Sinds 1 oktober 2014 mogen handelaars en dienstverleners de bedragen die ze aan hun klant aanrekenen, afronden op 5 eurocent (het meest nabije veelvoud van vijf cent). Deze afrondingen hebben echter ook hun gevolgen op fiscaal gebied. Hoe moet de btw op de afronding immers worden bepaald? De administratie heeft in een btw-beslissing hier meer toelichting over gegeven.
Lees meer

04 7 2016 - CBN over de bepaling van de kapitaalwaarden van inschrijvingsrechten

CBN over de bepaling van de kapitaalwaarden van inschrijvingsrechten
Bij een kapitaalverhoging kan een vennootschap inschrijvingsrechten uitoefenen. Het advies 2016/1 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt de boekhoudkundige verwerking van deze inschrijvingsrechten.
Lees meer

01 7 2016 - De Vlaamse woonbonus anno 2016

De Vlaamse woonbonus anno 2016
Sinds de personenbelasting gedeeltelijk is geregionaliseerd, zijn de gewesten bevoegd voor de belastingvermindering voor woonleningen voor de eigen woning van de belastingplichtige. Vlaanderen had al van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de regels aan te passen voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015. Ondertussen heeft het Vlaams Gewest opnieuw aan het systeem gesleuteld voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016. Dit nieuw systeem wordt aangeduid als de geïntegreerde Vlaamse woonbonus.
Lees meer

29 6 2016 - Fiscale regels telewerk: vergoeding tot 160 EUR per maand mogelijk

Fiscale regels telewerk: vergoeding tot 160 EUR per maand mogelijk
De overheid wil telewerk stimuleren door de tegemoetkomingen die een werknemer er voor krijgt gunstig te behandelen. Tot nu toe werden de vergoedingen door rsz en fiscus echter verschillend behandeld. De rulingcommissie volgt nu echter de gunstigere aanpak van de rsz.
Lees meer

27 6 2016 - Wanneer zijn kostenvergoedingen vrij van sociale bijdragen?

Wanneer zijn kostenvergoedingen vrij van sociale bijdragen?
Vergoedingen van “kosten eigen aan de werkgever” zijn in principe niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen als u rekening houdt met de plafonds die door de fiscus en de RSZ zijn bepaald. De RSZ aanvaardt voor verschillende kleine en moeilijk bewijsbare kosten een forfaitaire raming.
Lees meer