Nieuws

26 2 2016 - Girale betaling van het loon wordt de regel

Girale betaling van het loon wordt de regel
De Loonbeschermingswet bepaalt hoe u het loon aan uw werknemers moet uitbetalen. Vanaf 1 oktober 2016 moet het loon in giraal geld worden uitbetaald via overschrijving, postassignatie of circulaire cheque. De mogelijkheid om loon van hand tot hand uit te betalen, wordt de uitzondering.
Lees meer

24 2 2016 - Gespreide taxatie van meerwaarden

Gespreide taxatie van meerwaarden
Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij het vervreemden van een bedrijfsgoed, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan evenwel kiezen voor de gespreide taxatie van de meerwaarde. Daarvoor moet ze de ontvangen verkoopprijs herbeleggen in een nieuw actief dat bedrijfsmatig wordt gebruikt. De meerwaarde wordt dan maar belast naar gelang dat nieuwe actief wordt afgeschreven.
Lees meer

21 2 2016 - Brussel verlaagt tarief voor schenkingen van onroerende goederen

Brussel verlaagt tarief voor schenkingen van onroerende goederen
De verschillende gewesten hebben de laatste jaren gewerkt aan de vereenvoudiging van de regels inzake schenkingen. Zo schrapte Vlaanderen vorig jaar drastisch in de categorieŽn van begiftigden en het aantal schijven voor de schenking van onroerende goederen. Bovendien werden ook de tarieven verlaagd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt dit voorbeeld nu.
Lees meer

19 2 2016 - De overheid als belastingplichtige in de btw

De overheid als belastingplichtige in de btw
In het btw-verhaal speelt de overheid een bijzondere rol. En dan hebben we het met name over de overheid die diensten levert aan haar burgers. Door haar activiteiten neemt de overheid immers deel aan het economisch leven. De overheid is echter in principe niet btw-plichtig. Als de overheid echter diensten presteert die ook door belastingplichtige ondernemingen worden geleverd, zou er oneerlijke concurrentie kunnen ontstaan tussen overheid en bedrijfswereld. Hoe dat wordt opgelost, regelt de fiscus in een nieuwe circulaire uit december 2015 waarin het btw-statuut van overheidshandelen verder wordt uitgeklaard.
Lees meer

16 2 2016 - Belgische excess profit rulings veroordeeld door Europese Commissie

Belgische excess profit rulings veroordeeld door Europese Commissie
Recent werd BelgiŽ veroordeeld omdat ze enkele grote multinationals fiscale voordelen had gegeven via de zogenaamde excess profit rulings. Volgens de Europese Commissie was dit een vorm van verboden staatssteun. Met andere woorden: de fiscaal gunstige behandeling heeft deze ondernemingen onrechtmatig bevoordeeld tegenover hun concurrenten. We leggen de situatie uit in vier stappen.
Lees meer

13 2 2016 - GeÔndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2017

GeÔndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2017
De geÔndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2017 werden door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste bedragen. In dit overzicht staan enkel de federale bedragen. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door de gewesten wordt bepaald (bv. dienstencheques) werden niet opgenomen.
Lees meer

10 2 2016 - Kleine vennootschappen: de afwijkende fiscale regels (update)

Kleine vennootschappen: de afwijkende fiscale regels (update)
Voor kleine vennootschappen gelden er her en der in het Belgisch fiscaal recht bijzondere regels. Nu er sinds begin januari nieuwe criteria gelden om te bepalen of een vennootschap Ďklein' is, leek het ons een goede gelegenheid om nog eens bij de afwijkende regels stil te staan. De laatste jaren werd de lijst met bijzondere regels immers nog uitgebreid.
Lees meer

07 2 2016 - Afrondingsregels gelden ook voor elektronische betalingen

Afrondingsregels gelden ook voor elektronische betalingen
Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent voor alle klanten die contant betalen. Sinds 8 januari 2016 kan dit systeem zowel bij contante betalingen als bij elektronische betalingen worden toegepast. De procedure geldt wel niet voor internetaankopen.
Lees meer

04 2 2016 - Wat betaalt u voor het bekendmaken van mededelingen, aankondigingen en akten?

Wat betaalt u voor het bekendmaken van mededelingen, aankondigingen en akten?
Ondernemingen en verenigingen betalen vanaf 1 maart 2016 meer voor de bekendmaking van hun akten in de ĎBijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Het tarief voor de publicatie van een aankondiging wijzigt niet ten opzichte van 2015. De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de mededeling dat de jaarrekening werd ingediend, worden geschrapt.
Lees meer

01 2 2016 - Jaarrekening: sociale balans geen onderdeel meer van de toelichting

Jaarrekening: sociale balans geen onderdeel meer van de toelichting
De sociale balans wordt voortaan voor alle vennootschappen als een afzonderlijk document gevraagd. Ze vormt geen onderdeel meer van de toelichting bij de jaarrekening in het volledig schema en in het verkort schema. Dit is een gevolg van de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in Belgisch recht.
Lees meer