Nieuws

25 4 2017 - Voordeel van alle aard van de woning van dag tot dag berekend

Voordeel van alle aard van de woning van dag tot dag berekend
De administratie heeft haar regels gewijzigd voor de berekening van de waarde van het voordeel wanneer een werknemer of bedrijfsleider gratis een onroerend goed ter beschikking krijgt, maar slechts voor een gedeelte van het jaar over het goed beschikt. Het bedrag van het voordeel mag dan in verhouding tot het gebruik worden verminderd. Dat wordt vanaf nu niet meer per maand berekend, maar van dag tot dag.
Lees meer

16 4 2017 - Toondereffecten terugvragen? Deposito- en Consignatiekas int boete

Toondereffecten terugvragen? Deposito- en Consignatiekas int boete
Sinds 1 januari 2008 zijn effecten aan toonder verboden. Een houder van voormalige effecten aan toonder moet een boete betalen wanneer hij de gedeponeerde bedragen of effecten terugvraagt. De manier waarop de Deposito- en Consignatiekas die boete -die al loopt sinds 1 januari 2016- int, is onlangs vastgelegd.
Lees meer

10 4 2017 - Flexijobs in de horeca: FAQ

Flexijobs in de horeca: FAQ
Vorig jaar werd het systeem van de flexijobs voor gelegenheidswerkers in de horeca ingevoerd. Belastingplichtigen die al voor minstens 4/5 een andere job hebben, kunnen zo op een fiscaal interessante manier bijklussen. De fiscus heeft recent een lijst met FAQĺs gepubliceerd om wat meer duiding te geven.
Lees meer

07 4 2017 - Werkbaar en wendbaar werk: een overzicht van de maatregelen

Werkbaar en wendbaar werk: een overzicht van de maatregelen
De wet van 5 maart 2017 houdende werkbaar en wendbaar werk bevat een resem maatregelen die ons arbeidsrecht moderniseren. Zonder in detail te treden, vindt u hieronder een overzicht van de nieuwigheden.
Lees meer

04 4 2017 - De Antigoon-doctrine: mag fiscus onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken?

De Antigoon-doctrine: mag fiscus onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken?
Mag de fiscus bewijs dat ze onrechtmatig heeft verkregen toch gebruiken tegen de belastingplichtige? In sommige gevallen wel volgens het Hof van Cassatie. Deze leer wordt ook wel de Antigoon-doctrine genoemd. Is met deze uitspraak van Cassatie het laatste woord gezegd? Helaas nog niet.
Lees meer

01 4 2017 - Nieuwigheden in de aangifte PB voor 2017

Nieuwigheden in de aangifte PB voor 2017
Het is weer aangifteseizoen. Ook dit jaar is de aangifte in de personenbelasting weer een pak uitgebreider en complexer geworden. Dat ligt, hoe kan het ook anders, vooral aan de steeds complexer wordende woonfiscaliteit. De wijzigingen in Vlaanderen en WalloniŰ voor leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 laten zich nu voelen in de aangifte. Met deze bijdrage proberen we u door de aangifte te loodsen.
Lees meer

30 3 2017 - Voordeel alle aard gebruik woning: rechtspraak vindt regels ongrondwettig

Voordeel alle aard gebruik woning: rechtspraak vindt regels ongrondwettig
Wie gratis een woning ter beschikking krijgt van zijn werkgever, krijgt een belastbaar fiscaal voordeel. De waarde van dit voordeel wordt anders bepaald naargelang het goed ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Het voordeel is bijna vier keer zo duur als het wordt verstrekt door een vennootschap. Dit verschil kan een probleem zijn. In de rechtspraak werd recent tweemaal geoordeeld dat dit in strijd is met de grondwet.
Lees meer

27 3 2017 - Kostendelende verenigingen: nieuwe btw-regels

Kostendelende verenigingen: nieuwe btw-regels
De btw-regels voor kostendelende verenigingen of zelfstandige groeperingen werden in juli 2016 onder druk van Europa gewijzigd. Eind vorig jaar kwam de fiscus eindelijk met een circulaire die meer uitleg geeft bij deze nieuwe regels. We lichten ze kort toe.
Lees meer

20 3 2017 - Ge´ndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2018

Ge´ndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2018
Hieronder geven wij u een overzicht van de belangrijkste ge´ndexeerde bedragen in de personenbelasting. In dit overzicht staan enkel de federale bedragen. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door de gewesten wordt bepaald (bv. dienstencheques) werden niet opgenomen.
Lees meer

19 3 2017 - Aangifte studentenarbeid in uren in plaats van in dagen

Aangifte studentenarbeid in uren in plaats van in dagen
Sinds 1 januari 2017 mag een student per kalenderjaar in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten 475 uren in plaats van 50 dagen werken tegen een voordelige sociale bijdrage. Nieuw is ook dat het voordelige statuut voortaan afhangt van een tijdige geregistreerde Dimona.
Lees meer