Nieuws

02 10 2017 - Opmerkelijke vernieuwingen inzake het insolventierecht van ondernemingen

Opmerkelijke vernieuwingen inzake het insolventierecht van ondernemingen
De wet van 11 augustus 2017 introduceert enkele opmerkelijke vernieuwingen op het vlak van insolventie. Het streefdoel is het aantal faillissementen terugdringen en de overlevingskansen van ondernemingen in moeilijkheden vergroten. De wet treedt grotendeels in werking op 1 mei 2018.
Lees meer

27 9 2017 - Handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen bekeken door een btw-bril

Handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen bekeken door een btw-bril
Voor goederen die een onderneming weggeeft als handelsmonster, relatiegeschenk of reclameartikel gelden bijzondere regels. Normaal moet een btw-plichtige die goederen gratis wegschenkt, aan zichzelf btw aanrekenen. Maar voor handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen bestaat er een uitzondering. Deze artikelen mag de belastingplichtige onder bepaalde voorwaarden vrij van btw uitdelen.
Lees meer

25 9 2017 - Drie manieren om geld te lenen van uw vennootschap

Drie manieren om geld te lenen van uw vennootschap
Er zijn verschillende manieren om geld uit uw vennootschap te halen. Meest voor de hand liggend zijn het uitbetalen van een bezoldiging (aan u als zaakvoerder) of het uitkeren van dividenden (aan u als aandeelhouder). Probleem is dat dit twee fiscaal erg dure methoden zijn. Gelukkig zijn er alternatieven. Waarom geen lening afsluiten bij uw vennootschap? Dat kan op verschillende manieren. We zetten kort de voor- en nadelen van de verschillende opties uiteen.
Lees meer

21 9 2017 - De wachttijd voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid

De wachttijd voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid
Een zelfstandige die wegens ziekte of ongeval zijn activiteiten als zelfstandige niet meer kan uitoefenen, kan een uitkering krijgen. Om recht te hebben op die uitkering moeten een aantal stappen worden ondernomen. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet de arbeidsongeschiktheid erkennen. Er speelt ook een aangiftetermijn en een wachttijd.
Lees meer

18 9 2017 - Nieuwe technieken geven recht op Vlaamse ecologiepremie

Nieuwe technieken geven recht op Vlaamse ecologiepremie
Ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeren in ecologie, kunnen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een subsidie krijgen. De investeringen moeten wel voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieŽn. Recent is de lijst aangevuld met technieken die specifiek voor de transportsector zijn bestemd.
Lees meer

15 9 2017 - Sociale balans openbaar maken of niet?

Sociale balans openbaar maken of niet?
Zit u ook met vragen rond de openbaarmaking van de sociale balans? Omdat de sociale balans sinds 1 januari 2016 formeel niet langer verplicht deel uitmaakt van de toelichting bij de jaarrekening, kan hierover verwarring bestaan. En let op. Inbreuken op de wetgeving over de sociale balans worden bestraft met sancties uit het Sociaal Strafwetboek.
Lees meer

13 9 2017 - Buitenlandse inkomsten en de belastingvrije som

Buitenlandse inkomsten en de belastingvrije som
De verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste komt voor gehuwden en wettelijke samenwoners van zelf ten goede aan de partner met het hoogste inkomen. Dat kan soms echter nadelig zijn. Dat is met name zo als de best verdienende partner zijn inkomen behaalt in het buitenland. In afwachting van een wettelijke oplossing, komt de administratie al tegemoet aan belastingplichtigen die zich in deze situatie bevinden.
Lees meer

05 9 2017 - Nieuwe regels moeten bewarend beslag in de btw efficiŽnter maken

Nieuwe regels moeten bewarend beslag in de btw efficiŽnter maken
In de strijd tegen btw-fraude, kregen btw-ambtenaren tien jaar geleden de mogelijkheid om bewarend beslag te leggen op verdachte goederen. In de praktijk bleek dat niet ver genoeg te gaan, waardoor fraudeurs via achterpoortjes toch aan beslag konden ontsnappen. Nieuwe regels geven de ambtenaren extra slagkracht om het systeem efficiŽnter te maken.
Lees meer

01 9 2017 - Verlaging van de vennootschapsbelasting en andere fiscale maatregelen uit het begrotingsakkoord

Verlaging van de vennootschapsbelasting en andere fiscale maatregelen uit het begrotingsakkoord
In het begrotingsakkoord dat deze zomer door de regering werd voorgesteld, zaten traditiegetrouw weer heel wat fiscale maatregelen. Een kort overzicht.
Lees meer

30 8 2017 - Procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen aangepast

Procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen aangepast
Er is een nieuwe procedure van gerechtelijke ontbinding van vennootschappen in werking getreden. Sinds 12 juni 2017 moeten bestuurders of zaakvoerders meewerken met de gerechtelijk vereffenaar. Nog belangrijker voor de praktijk is de wijziging dat een vennootschap voortaan al na ťťn boekjaar in plaats van na drie opeenvolgende boekjaren gerechtelijk kan worden ontbonden wegens niet-neerlegging van de jaarrekening. De kamers voor handelsonderzoek krijgen meer bevoegdheden in de ontbindingsprocedure.
Lees meer