Nuttige nummers en tools

Nuttige nummers

BTW

IBAN BE22 6792 0030 0047
BIC PCHQ BE BB

RSZ

IBAN BE63 6790 2618 1108
BIC PCHQ BE BB

Voorafbetalingen belastingen - opgelet: gewijzigd rekeningnummer vanaf 2019

Vanaf 1 januari 2019 dienen de voorafbetaliingen belastingen gestort te worden op een nieuwe bankrekening.
Naam begunstigde:
Inningscentrum Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.
Rekeningnummer: BE 61 6792 0022 9117

Steeds de gestructureerde mededeling mee ingeven die u terug vindt op uw uitnodiging voorafbetalingen.

Uitzondering: voor vennootschappen waarvan het lopende boekjaar is aangeven voor 1 januari 2019, dienen de voorafbetalingen nog gestort te worden op het oude bankrekeningnummer. Van zodra in de loop van het kalenderjaar 2019 het nieuwe boekjaar is aangevangen, dienen de voorafbetalingen ook gestort te worden op het bankrekeningnummer hierboven.

Tools

Omzetten ondernemingsnummer in gestructureerde mededeling

BIV - Belasting op inverkeerstelling: voor het berekenen van uw verkeersbelasting

OV Vlaanderen: voor het berekenen van uw onroerende voorheffing

Bereken zelf uw huur met de huurcalculator

Omvormen bankrekeningnummer naar IBAN / BIC formaat


Laatste nieuws

15 4 2019

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de schenking van familiale vennootschappen
Lees meer

09 4 2019

Beroepskostenforfait ook voor zelfstandigen
Lees meer

07 4 2019

Wanneer treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking?
Lees meer